Verbal Dyspraksi og Oral Dyspraksi

Hvad er verbal dyspraksi?

Verbal dyspraksi er en sjælden udtalevanskelighed hos børn, som kan være både medfødt og erhvervet og kræver specialiseret tilgang, idet taleundervisningen er forskellig fra den til de mere almindelige udtalevanskeligheder hos børn. 

Vanskelighederne betyder at lyde, ord og sætninger ofte udtales forkert, tøvende og forskelligt fra gang til gang med varierende lydstyrke. Verbal dyspraksi forekommer i forskellige grader, fra mild til meget svær. Ud over den verbale (talesproglige) dyspraksi, findes der grovmotorisk-, finmotorisk- og oral (spise- og synkevanskeligheder) dyspraksi. Alle typerne giver besvær med udførelse af viljestyrede bevægelser, uden at der er lammelser til stede. Typerne kan forekomme alene eller samtidigt. Den verbale dyspraksi giver problemer med samspillet af musklerne i læber, tunge, gane og kæbe til hurtige, præcise og ensartede bevægelser som er nødvendige for at tale. Måske vil I selv som forældre indimellem have svært ved at forstå hvad jeres barn siger, særligt hvis barnet er træt eller uoplagt.

 

Verbal Dyspraksi, tværfaglig udredning i privat regi

Med den nuværende viden og forskning på området, er det stadig ikke muligt at fastsætte præcist hvad, der skal til for at stille diagnosen verbal dyspraksi. Man har dog fundet en række kendetegn, hvis forekomst og sammensætning peger mod diagnosen.

Verbal dyspraksi er en tværfaglig diagnose. En forudsætning for en korrekt og sikker diagnose er en logopædisk (talepædagogisk) vurdering hos en logopæd, som har ekspertise indenfor dyspraksi.

 

Jeg tilbyder udredning i samarbejde med logopæder med den ovennævnte ekspertise.

 

Når I kontakter mig igennem kontaktformularen her på hjemmesiden og dermed beder om  udredning for, om barnet har verbal dyspraksi, så skriv venligst barnets alder og et kort resume af sprogvanskelighederne, samt hvad der er gjort indtil nu for at støtte barnets sproglige udvikling. Undlad at oplyse cpr-nummer i kontaktformularen, da det er unødvendigt.

 

Jeg vil skrive hvilken logopæd, I kan henvende jer til. Det er hende, som jeg dermed  kan begynde samarbejdet med. Logopæden vil høre jeres historie om barnets sproglige udvikling, observere, teste samt vurdere barnets sprog. Til slut sender hun mig en logopædisk rapport, som I naturligvis har gennemgået med hende og godkendt.

 

Jeg samarbejder med følgende privatpraktiserende logopæder:

     Sjælland:

- Sørine Riis facebook side

- Signe Autzen hjemmeside

- Maria Grundtvig hjemmeside

- Cecillie Willumsen Linkedin

     Fyn:

- Trine Printz hjemmeside

- Louise Skov hjemmeside 

     Jylland:

- Marianne Meldgård hjemmeside

- Mette Vistisen hjemmeside


 

Den logopædiske udredning kan variere i pris afhængig af hvor lang tid, det vil tage at teste barnet, som igen er afhængig af vanskelighedernes karakter. Den logopædiske del vil typisk koste 3-5000 kroner og betales til logopæden.

 

Baseret på den logopædiske rapport vil jeg invitere jer (barnet og forældre) til en konsultation og gå videre med den lægelige udredning i Virum, som typisk varer 1.5-2 timer. Jeg vil gennemgå de tidligere talepædagogiske rapporter samt journalnotater fra relevante hospitalsforløb, som I bedes medbringe og som vil indgå i den samlede vurdering. Jeg slutter af med at udfærdige en grundig afsluttende rapport som I får tilsendt snarest.

Den lægelige gennemgang af sagen, konsultation og samarbejde/drøftelser med den til sagen tilknyttet talepædagog vil koste 5000 kr.

Hvis jeres barn er nervøs eller genert, kan det være en hjælp at medbringe en ting, vi kan  tale om (bamse, legetøj) eller måske et par billeder af noget barnet er glad for (ferie, fødselsdag, familiens hund eller lignende).

Talepædagog eller andre fagpersoner, som kender barnet godt, er velkomne til at deltage i udredningen, hvis I ønsker det. I så fald skriv det venligst til mig i korrespondancen.

 

Hvad sker der efter endt udredning?

Det at få stillet diagnosen verbal dyspraksi udløser ikke et behandlingstilbud på sygehuset. Sproget hos et barn med verbal dyspraksi skal understøttes af talepædagogisk undervisning, som er målrettet vanskeligheden. I kan videregive kopi af min afsluttende rapport til den talepædagog, der skal arbejde med barnet fremadrettet, enten i privat regi eller i jeres kommune. Det er op til den enkelte kommune, hvilke foranstaltninger de træffer samt hvilken type og mængde taleundervisning, de tilbyder på baggrund af notatet.

Diagnosen verbal dyspraksi giver heller ikke automatisk en forælder retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skønt forældrenes store involvering i taleundervisningen ofte er både nødvendig og tidskrævende.

 

Skulle det derimod vise sig, at der ikke er tale om verbal dyspraksi, men en anden udtalevanskelighed, så skal der planlægges en anden form for talepædagogisk undervisning, og i atter andre tilfælde skal vi blot se tiden an.

 

Ved behov for en opfølgende kontrol besøg efter endt tværfaglige udredning på Speaker's Clinic, vil konsultationen koste 2000 kroner.


---------------------------------------------------------------------------------

 

Hvad er oral dyspraksi?

Oral dyspraksi er undertyper af lidelsen dyspraksi, en neurologisk betinget forstyrrelse, der giver besvær med organisering, planlægning og udførelse af viljestyrede bevægelser, uden at der er egentlige neurologiske udfald såsom lammelser. Ofte ses en kombination af planlægningsbesvær (ideationel dyspraksi) og handlingsbesvær med langsomme, ikkeflydende bevægelser (ideomotorisk dyspraksi). Oral dyspraksi rammer de ikketalerelaterede orofaciale bevægelser, f.eks. suge-, sutte-, tygge- og synkefunktionen. Børn med oral dyspraksi vil som regel behøve langt mere struktureret, intensiv motorisk træning end børn med andre, mere hyppigt forekommende, vanskeligheder for at opnå et normalt funktionsniveau.


Hvordan viser det sig?

Oral dyspraksi viser sig som manglende koordination af bevægelser, såsom at fløjte, lave trutmund, puste kinderne op, slikke sig om munden, række tungen hurtigt frem og tilbage, op og ned eller fra side til side. I spædbarnsalderen kan et barn med oral dyspraksi have svært ved at die og har øget savletendens.

   Nogle børn med oral dyspraksi udvikler dog først spisevanskeligheder ved overgangen til skemad, svarende til det tidspunkt, hvor den primitive sutterefleks aftager og normalt erstattes af mere viljestyret mundmotorik.

I spisesituationen kan det være vanskeligt for barnet at flytte føden fra side til side for at tygge den og bagud til svælget for at synke den. Der ses desuden nedsat selvrensende funktion af mundhulen med madrester i mund og svælg til følge, hvilket i svære tilfælde kan medføre fejlsynkning. Disse børn kan have kræsenhed over for diverse konsistenser

med præferencer for bløde, let tyggelige madvarer. Enkelte børn kan have fortsatte synkevanskeligheder i børnehavealderen med behov for supplerende ernæring igennem en sonde.


Ovenstående skrivelse er taget fra artiklen 'Verbal og oral dyspraksi hos børn og unge' som jeg er medforfatter på  Link


Der kan oftest ikke påvises en sikker ætiologi (årsag) og dyspraksi termen anvendes, hvor der ikke er anden forklaring såsom cerebral parese, neurodegenerativ lidelse eller kromosomfejl. Ved vedvarende betydelige motoriske funktionsnedsættelser, bør et tværfagligt udredningsforløb igangsættes, idet dyspraksi ikke er noget personen vokser sig fra. Korrekt diagnosticering af verbal dyspraksi og oral dyspraksi er vigtig, idet udredning, behandling og prognose adskiller sig fra andre, mere hyppigt forekommende tale- og spisevanskeligheder


Ovenstående passage er taget fra artiklen 'Oral og verbal dyspraksi hos en i øvrigt rask pige' som jeg er forfatter på Link


Behandlingen bør udføres af oralmotoriske fysio- eller ergoterapeuter og indebærer sensorisk regulering og motorisk træning af tygge- og synkefunktionen. Tidlig intervention med langt mere struktureret, intensiv motorisk træning anbefales, for at give barnet de bedste udviklingsbetingelser og opnå et normalt funktionsniveau.


Jeg tilbyder tværfaglig udredning af oral dyspraksi i privat regi

Jeg samarbejder med følgende oral ergoterapeuter med viden indenfor oralmotoriske vanskeligheder:

   

    Sjælland:

-  Stine Benedicte Nielsen (klinik i Virum, København) hjemmeside

-  Ditte Kvist (klinik i Sorø på Vestsjælland) hjemmeside

    Fyn:

-  Helle Grøndahl (klinik i Odense) hjemmesideCopyright©2018 www.speakersclinic.dk

CVR-nr.:  35904662