Om mig

Gohar

Nikoghosyan-Bossen

Øre-Næse-Halslæge, Foredragsholder

Kort CV

Uddannelse

▫ 2014: Speciallægeanerkendelse i oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme)

▫ 2005: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

 

Erfaring

▫ Fra 2018: Afdelingslæge, ØNH-afdeling, Rigshospitalet, med ugentlig neurolaryngologisk-foniatrisk matrikelfunktion på Bispebjerg Hospital

▫ 2014-2018: Afdelingslæge, Neurologisk Foniatrisk Klinik, Bispebjerg Hospital fremtil funktionen blev lagt sammen med Rigshospitalets ØNH-afdeling

▫ 2016-2017: Faglig ekspert i Socialstyrelsens arbejdsgruppe om 'Forløbsbeskrivelse for børn med Verbal Dyspraksi'

▫ 2008 -2014: Introduktionsstilling og Hoveduddannelse i Oto-rhino-laryngologi fordelt på  ØNH-afdelinger på Slagelse Sygehus, Køge Sygehus og Rigshospitalet

▫ 2006-2008: Reservelæge vikariater på Organkirurgisk, Audiologisk og ØNH afdelinger

▫ 2005-2006:  1½ års Turnus i Fyns Amt, Svendborg Sygehus

 

Særlige kompetencer og interesseområder

▫ Foniatri

▫ Laryngologi

▫ Dysfagi

▫ Botulinumtoksin behandlinger af laryngeal og pharyngeal dystoni

▫ Verbal og Oral Dyspraksi

 

Medvirken i TV programmer

1. Færøsk TV program udsendt 20.10.2016 med titlen ’En dårlig ledsager’, som følger en færøsk patient med Parkinsons sygdom. Patientens hospitalsbesøg i Danmark indgår i programmet, blandt andet med besøg på Foniatrisk klinik, Bispebjerg Hospital.

 

2. Sundhedsmagasinet på DR1,  ’Stemmen’ udsendt 05.12.2017. Botulinumtoksin behandlinger af den sjældne dystone stemmelidelse Spastisk Dysfoni udført på Bispebjerg Hospital indgår i programmet.

 

Videnskab

Publiceret 8 artikler i skandinaviske og internationale tidsskrifter indenfor:

Mellemørekirurgi, 2008

Brankialfure-anomalier, 2008

Audiologi, 2008

▫ Patientsikkerheden i oto-rhino-laryngologi, 2012

      A. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549486

      B. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549483

▫ Dyspraksi, 2018

      A. http://ugeskriftet.dk/videnskab/diagnostik-af-udviklingsmaessig-dyspraksi (Denne statusartikel har fået Redaktørens anbefaling til Ugeskriftets læsere)  

      B. http://ugeskriftet.dk/videnskab/verbal-og-oral-dyspraksi-hos-boern-og-unge

      C. http://ugeskriftet.dk/videnskab/oral-og-verbal-dyspraksi-hos-en-i-oevrigt-rask-pige

 

Undervisning

Udover løbende at have undervist til lægernes morgenkonferencer på forskellige afdelinger har jeg også afholdt ca. 20 foredrag i forskellige faglige foreninger.

 

Udvalgte foredrag

▫ 2018: Dansk Laryngologisk Selskab, Årsmøde '18,  ’Dyspraksia verbalis'

▫ 2018: Dyspraksiforeningen, Albertslund, 'Verbal Dyspraksi - Før og efter forløbsbeskrivelsens udgivelse'

▫ 2018: Association Castillo Morales, årsmøde '18, ’Dyspraksia verbalis’

▫ 2017: DSOHH efteruddannelseskursus, Kolding, ’Dyspraksia verbalis’

▫ 2017: A-kursus til Neurologi, delkursus Bevægeforstyrrelser, Bispebjerg, 'Dysartri'

▫ 2015: Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi, Årsmøde, Nyborg Strand, ”Spastisk dysfoni og Botulinumtoksin behandlinger”

▫ 2015: TOXINS Nordic Congress '15. Stockholm, ‘Rare indications of Botulinum toxin use: Spasmodic dysphonia, oromandibular dystonia’

▫ 2015: Center For Specialundervisning (CSV), pædagogisk dag, ’Spastisk dysfoni’

▫ 2011: Dansk selskab for Logopædi og Foniatri,Valby, ’Er sulcus glottidis arvelig?’

▫ 2010: Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi, Årsmøde, Nyborg Strand. ’Patientklagesager i specialet øre-næse-hals sygdomme fra 1998 til 2008     

  behandlet i Patientklagenævnet’

 

▫ 2014 og 2016 ’Stemmens Dag’, Rundetårn, København. Laryngologistanden sammen med kollega Frans Rømeling. Stroboskopi og kort undervisning om stemmen og struben til raske frivillige, der besøgte arrangementet

 

▫ April 2011: Poster præsentation i Amsterdam, Holland.

’Danish patient complaints in otorhinolaryngology 1998-2008’. Forskningsresultater fra retrospektiv studie over øre-næse-hals speciale relaterede sager i  patientklage-

nævnet blev præsenteret til International Forum on Quality and Safety in Healthcare

 

▫ 2006-2010: Underviste fysioterapeut-, ergoterapeut- samt sygeplejerskestuderende i Neurologi, Reumatologi, Anatomi og Sygdomslære på Center for Videregående Sundhedsuddannelser (CVU- University College Lillebælt). I alt 255 timer.

 

Faglige medlemsskaber

▫ Fra 2016: Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri (DSLF)

▫ Medlem af Dansk Selskab for Otolaryngologi -Hoved & Halskirurgi (DSOHH)

▫ Medlem af Dansk Laryngologisk Selskab (DLS)

▫ Medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

▫ Medlem af Lægeforeningen

Stemmens Dag 2014, Rundetårn

Copyright©2018 www.speakersclinic.dk

CVR-nr.:  35904662