Oral Dyspraksi

Hvad er oral dyspraksi?

Oral dyspraksi er undertyper af lidelsen dyspraksi, en neurologisk betinget forstyrrelse, der giver besvær med organisering, planlægning og udførelse af viljestyrede bevægelser, uden at der er egentlige neurologiske udfald såsom lammelser. Ofte ses en kombination af planlægningsbesvær (ideationel dyspraksi) og handlingsbesvær med langsomme, ikkeflydende bevægelser (ideomotorisk dyspraksi). Oral dyspraksi rammer de ikketalerelaterede orofaciale bevægelser, f.eks. suge-, sutte-, tygge- og synkefunktionen. Børn med oral dyspraksi vil som regel behøve langt mere struktureret, intensiv motorisk træning end børn med andre, mere hyppigt forekommende, vanskeligheder for at opnå et normalt funktionsniveau.


Hvordan viser det sig?

Oral dyspraksi viser sig som manglende koordination af bevægelser, såsom at fløjte, lave trutmund, puste kinderne op, slikke sig om munden, række tungen hurtigt frem og tilbage, op og ned eller fra side til side. I spædbarnsalderen kan et barn med oral dyspraksi have svært ved at die og har øget savletendens.

   Nogle børn med oral dyspraksi udvikler dog først spisevanskeligheder ved overgangen til skemad, svarende til det tidspunkt, hvor den primitive sutterefleks aftager og normalt erstattes af mere viljestyret mundmotorik.

I spisesituationen kan det være vanskeligt for barnet at flytte føden fra side til side for at tygge den og bagud til svælget for at synke den. Der ses desuden nedsat selvrensende funktion af mundhulen med madrester i mund og svælg til følge, hvilket i svære tilfælde kan medføre fejlsynkning. Disse børn kan have kræsenhed over for diverse konsistenser

med præferencer for bløde, let tyggelige madvarer. Enkelte børn kan have fortsatte synkevanskeligheder i børnehavealderen med behov for supplerende ernæring igennem en sonde.


Ovenstående skrivelse er taget fra artiklen 'Verbal og oral dyspraksi hos børn og unge' som jeg er medforfatter på  Link


Der kan oftest ikke påvises en sikker ætiologi (årsag) og dyspraksi termen anvendes, hvor der ikke er anden forklaring såsom cerebral parese, neurodegenerativ lidelse eller kromosomfejl. Ved vedvarende betydelige motoriske funktionsnedsættelser, bør et tværfagligt udredningsforløb igangsættes, idet dyspraksi ikke er noget personen vokser sig fra. Korrekt diagnosticering af verbal dyspraksi og oral dyspraksi er vigtig, idet udredning, behandling og prognose adskiller sig fra andre, mere hyppigt forekommende tale- og spisevanskeligheder


Ovenstående passage er taget fra artiklen 'Oral og verbal dyspraksi hos en i øvrigt rask pige' som jeg er forfatter på Link


Behandlingen bør udføres af oralmotoriske fysio- eller ergoterapeuter og indebærer sensorisk regulering og motorisk træning af tygge- og synkefunktionen. Tidlig intervention med langt mere struktureret, intensiv motorisk træning anbefales, for at give barnet de bedste udviklingsbetingelser og opnå et normalt funktionsniveau.


Jeg tilbyder tværfaglig udredning af oral dyspraksi i privat regi

Jeg samarbejder med følgende oral ergoterapeuter med viden indenfor oralmotoriske vanskeligheder:

   

    Sjælland:

-  Stine Benedicte Nielsen (klinik i Virum, København) hjemmeside

-  Ditte Kvist (klinik i Sorø på Vestsjælland) hjemmeside

    Fyn:

-  Helle Grøndahl (klinik i Odense) hjemmeside
Copyright©2018 www.speakersclinic.dk

CVR-nr.:  35904662